• NSK od Kapitala do Kapitala | Neue Slowenische Kunst Razstava

  Foto: Dejan Habicht

 • NSK od Kapitala do Kapitala | Neue Slowenische Kunst Razstava

  Foto: Dejan Habicht

 • NSK od Kapitala do Kapitala | Neue Slowenische Kunst Razstava

  Foto: Dejan Habicht

 • NSK od Kapitala do Kapitala | Neue Slowenische Kunst Razstava

  Foto: Dejan Habicht

 • NSK od Kapitala do Kapitala | Neue Slowenische Kunst Razstava

  Foto: Dejan Habicht

 • NSK od Kapitala do Kapitala | Neue Slowenische Kunst Razstava

  Foto: Dejan Habicht

 • NSK od Kapitala do Kapitala | Neue Slowenische Kunst Razstava

  Foto: Dejan Habicht

 • NSK od Kapitala do Kapitala | Neue Slowenische Kunst Razstava

  Foto: Dejan Habicht

 • NSK od Kapitala do Kapitala | Neue Slowenische Kunst Razstava

  Foto: Dejan Habicht

 • NSK od Kapitala do Kapitala | Neue Slowenische Kunst Razstava

  Foto: Dejan Habicht

 • NSK od Kapitala do Kapitala | Neue Slowenische Kunst Razstava

  Foto: Dejan Habicht

 • NSK od Kapitala do Kapitala | Neue Slowenische Kunst Razstava

  Foto: Dejan Habicht

 • NSK od Kapitala do Kapitala | Neue Slowenische Kunst Razstava

  Foto: Dejan Habicht

 • NSK od Kapitala do Kapitala | Neue Slowenische Kunst Razstava

  Foto: Dejan Habicht

STALNI PROGRAM

 

NSK od Kapitala do Kapitala | Neue Slowenische Kunst Razstava - Stalni program
Vsak torek ob 16.00 in četrtek ob 18.00:
Zmaga pod soncem, 1988, režija Goran Gajić
Projekcija dokumentarnega filma
avditorij MG+

 

NSK od Kapitala do Kapitala | Neue Slowenische Kunst Razstava - Stalni program
Vsak četrtek julija in avgusta ob 19.00:
Prerokbe ognja, 1996, režija Michael Benson
Projekcija filma
avditorij MG+

Projekcije video in filmskega gradiva NSK do leta 1992
Vsak dan od 11.00 do 17.00, avditorij MG+

Projekcije video in filmskega gradiva NSK po letu 1992
Muzej sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM)

Sobota, 15. in nedelja, 16. 8. 2015, od 10.00 do 18.00, pritličje in  seminar +MSUM-a.

PROGRAM:

Čas je za novo državo
Prvi kongres državljanov NSK države v času, Berlin
Film skupine IRWIN v sodelovanju z Igorjem Zupejem
Slovenija, 2012, HD, barvni, 65 minut

 

Divided States of America
Laibach 2004 Tour Divided States Of America
Dokumentarni video film o dogajanju na turneji skupine Laibach po ZDA, 2004.
Režija: Sašo Podgoršek
Scenarij: Sašo Podgoršek
Produkcija: Divided Artists
Soproducent: Mute Records London / Artrebel 9 / Studio 100
Trajanje: 70 min

 

INFORMANS
PROJEKTATOR :: TEATER MASSE
Zupančič :: Turšič :: Živadinov
Procesiranje: 15. in 16. 8. 2015, od 10.00 do 18.00
Info-intervencija: 16. 8. 2015, ob 18.00
“Očišče arhitekturne študije je Černigoj dvignil visoko nad gledališčem, v ostri perspektivični skrajšavi in s pogledom od vrha navzdol dobesedno na množico. Z vkomponirano konstrukcijo, s steklenim trakom, ki poteče iz stene na streho, s povišanimi elementi, ki se podaljšujejo navzven v polkroglo in pridanim tekočim (neonskim) napisom: ekvilibrio!” Peter Krečič

 

 

 

Torkovi vodeni ogledi po razstavi NSK od Kapitala do kapitala:

23. junij, ob 17.00, vodita Domen Ograjenšek in Tjaša Pogačar Podgornik

30. junij, ob 17.00, vodita Domen Ograjenšek in Tjaša Pogačar Podgornik

7. julij, ob 17.00, vodita Domen Ograjenšek in Tjaša Pogačar Podgornik

14. julij, ob 17.00, vodita Domen Ograjenšek in Tjaša Pogačar Podgornik

21. julij, ob 17.00, vodi Hana Čeferin

28. julij, ob 17.00, vodi Miha Valant

4. avgust, ob 17.00, vodi Hana Čeferin

11. avgust,  ob 17.00, vodi Hana Čeferin

 

Javna vodstva po stalni razstavi 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi v dialogu z razstavo NSK od Kapitala do kapitala:

Sreda, 29. julij, ob 17.00, vodi Tjaša Kocjan

Javno vodstvo po stalni razstavi Sedanjost in prisotnost (+MSUM) v dialogu z razstavo NSK od Kapitala do kapitala:

Sreda, 12. avgust, ob 17. uri, vodita Tjaša Pogačar Podgornik in Adela Železnik

Vodeni ogled bo vključeval novejša dela članov NSK-ja in ga poskušal osvetliti v kontekstu zgodnejše produkcije kolektiva. Na sledi ikoničnim motivom, nacionalni identiteti, ideologiji in umetnosti, kopijam in originalom, ter nekaterim drugim osrednjim vprašanjem, ki zaposlujejo tudi prakso skupin NSK-ja, pa si bomo pobliže ogledali tudi dela drugih avtorjev iz nacionalnega in širšega vzhodnoevropskega prostora.
Priporočamo predhoden obisk razstave NSK od Kapitala do kapitala, ki je na ogled v Moderni galeriji.

ŠOLE, DRUŽINE, OTROCI

Izobraževalni program za šole
»Osnovo za dvig nacionalnega duha je potrebno poiskati med mladino« (Laibach)
Več na: www.mg-lj.si/izobraževanje, kontakt: izobrazevanje@mg-lj.si

Program za družine in najmlajše
»Akcija v imenu ideje« (Laibach)
Več na: www.mg-lj.si/izobraževanje, kontakt: izobrazevanje@mg-lj.si

 

Razstava

NSK od Kapitala do Kapitala | Neue Slowenische Kunst Razstava - First

Skupni portret članov NSK pred modelom Tatlinovega stolpa iz predstave Gledališča Sester Scipon Nasice Krst pod Triglavom, 1986. Foto Marko Modic

 

Razstava NSK od Kapitala do kapitala želi med drugim osvetliti dejstvo, da je bil NSK v zadnjem desetletju Jugoslavije vsaj v enaki meri kritik prihajajočega globalnega kapitalizma kot kritik propadajočega socializma. Pri tem je treba izrecno poudariti, da se je pri obravnavi socializma bistveno razlikoval od njegove liberalističnekritike. Pri NSK-ju ni šlo za uveljavljene načine umetniške kritike ali ironije, temveč za afirmativne postopke in nadidentifikacijo, s katerimi so posamične skupine med drugim artikulirale tudi to, kakšno družbo si želijo po razpadu socializma. S tem, ko so leta 1992 ustanovile NSK državo v času, so se odločile za globalno skupnost, temelječo ne na teritorialnih ali ekonomskih principih, ampak na estetiki in mišljenju. Leta 1990 je Kozmokinetični kabinet Noordung (prej GSSN in Rdeči pilot) naredil predstavo Kapital; leta 1991 je IRWIN izdal knjigo in postavil razstavo Kapital; leta 1992 je Laibach izdal ploščo Kapital. S temi projekti so tri ustanovne skupine označile konec ideologije in začetek totalnega kapitalizma, ki je še danes za mnoge sistem brez alternative. Ne pa tudi za NSK, saj se je ta že ustanovil kot drugačna institucija in drugačna država, v konkretnem in abstraktnem pomenu besede.

NSK je v osemdesetih letih gradil svojo subjektiviteto z razgrajevanjem raznih travmatičnih odsotnosti v okviru nacionalnega prostora: odsotnosti emancipacijskega potenciala osvobodilnega boja, odsotnosti delavskih pravic, odsotnosti originalne nacionalne kulture, razvitega umetnostnega sistema in čvrste države. V svojem estetskem konceptu je vse to poskušal nadgraditi s svojim enkratnim principom konstrukcije, ki je hkrati tudi princip dekonstrukcije. NSK je vedno treba razumeti v njegovi kompleksnosti in ambivalentnosti. Nobeno njegovo delo ni bilo zgolj artefakt, slika, gledališka predstava, koncert, propagandna akcija, provokacija, ampak večkrat vse to skupaj. Različni mediji in postopki so skupaj spletali celostno umetnino, Gesamtkunstwerk, ki je prekoračevala običajne meje umetnost.

Razstava NSK od Kapitala do kapitala s postavitvijo razgrinja posamične dogodke in trajanja posamičnih konceptov. Tako kot je bilo na političnem nivoju to desetletje prelomno s serijo dogodkov, ki so si drug za drugim sledili do krvave jugoslovanske vojne v devetdesetih letih, je NSK z vsakim koncertom, razstavo, predstavo ali kakršnokoli drugo javno pojavitvijo sprožal procese, ki se še do danes niso iztekli. Če bi sledili filozofiji Alaina Badiouja, bi lahko rekli, da je NSK-jev Gesamtkunstwerk sprožil dogodkovni, miselni prelom z obstoječim. Vsak NSK-jev dogodek je bil monolit, iz katerega so se razraščali mnogoteri pomeni, novi projekti in reference.

NSK ni bil kronist svojega časa, čeprav ga brez poznavanja družbenopolitičnega konteksta osemdesetih let ni mogoče popolnoma razumeti. Vse prevečkrat se delo NSK-ja povezuje izključno s kontekstom propadajoče Jugoslavije in socializmom, zanemarja pa se tako njegova umetniška refleksija, refleksija širših globalnih procesov, kot tudi osnovni namen teh umetnikov: izgradnja nove umetniške konstelacije, s katero bi suvereno stopili v mednarodne dialoge. NSK-jevo umetnost bi lahko primerjali z mednarodnimi smermi, kot so apropriacijska umetnost, institucionalna kritika in relacijska umetnost, a vsaka od teh oznak izpusti ključno razliko, ki jo je sam NSK zavaroval z lastnimi termini. NSK je postmoderni umetnosti osemdesetih let postavil nasproti svojo retrometodo, ki razkriva ideološke manipulacije s podobami: Laibach retroavantgardo, GSSN retrogardo in IRWIN retroprincip. NSK je bil drugačen od zahodne apropriacijske umetnosti, saj je s svojimi dogodki apropriiral sámo državo in njene institucije; razlikoval se je od znanih obrazcev institucionalne kritike, saj je ugotovil, da pravzaprav ni bilo kaj kritizirati, ampak da je bilo treba državo in institucijo šele zgraditi; prav tako ni običajna relacijska umetnost, saj so v njegovih dogodkih na začetku devetdesetih let že sodelovali tisti, ki so si želeli globlje spremembe znotraj umetnostnega sistema in si delili skupne nujnosti glede vzhodnoevropskega kulturnega prostora v novih razmerah.

NSK od Kapitala do Kapitala | Neue Slowenische Kunst Razstava - First

Foto: Dejan Habicht

NSK-jev princip je zadržan že v njegovem nemškem imenu, ki v prevodu pomeni nova slovenska umetnost in ki opozori tako na »Junge slovenische Kunst«, kot je bila naslovljena posebna izdaja nemške avantgardistične revije Der Sturm, v kateri se je leta 1929 predstavila mlada slovenska umetnost, kot na travmo, ki jo je povzročila več kot tisočletna nemška politična in kulturna hegemonija nad malim slovenskim narodom. »Nova nacionalna umetnost« se je tako hkrati predstavila kot mednarodna, se pravi zmožna suverenega vstopa v mednarodno umetniško areno, kot tudi kot proizvod kulture malega naroda, ki lahko postane uspešen, samo če prepozna svoj inherentni eklekticizem, temelječ na vzhodnih in zahodnih kulturnih vplivih.

Kaj je lekcija NSK-ja za današnjo rabo? Na prvi pogled se zdi, da je eneskajevsko združevanje nezdružljivega postalo bistveni del sodobnega imaginarija. Po eni strani smo priča popolni izpraznjenosti simbolov, po drugi strani pa njihovega ponovnega aktiviranja. Igra s simboli postaja danes podobno nevarna kot v osemdesetih letih. NSK-jevo izročilo tako postaja bolj aktualno kot kdajkoli.

Zdenka Badovinac

Neue Slowenische Kunst

Konferenca

NSK od Kapitala do kapitala
Neue Slowenische Kunst – dogodek zadnjega desetletja Jugoslavije
19.–21. junij, avditorij MG+

Zasnova: Zdenka Badovinac in Eda Čufer
Petek, 19. 6. 2015, ob 18.00: Boris Groys, otvoritveno predavanje

Udeleženci konference: Zdenka Badovinac, Barbara Borčić, Eda Čufer, Mladen Dolar, Charles Esche, Anthony Gardner, Marina Gržinić, Lev Kreft, Dejan Kršić, Tomaž Mastnak, Rastko Močnik, Alexei Monroe, Daniel Ricardo Quiles, Igor Vidmar, Alexei Yurchak

Konferenca NSK od Kapitala do kapitala. Neue Slowenische Kunst, dogodek zadnjega desetletja Jugoslavije bo skušala osvetliti dediščino in aktualni pomen kolektiva NSK s serijo predavanj in okroglih miz, ki se bodo osredotočale na naslednje téme: Od Kapitala do kapitala, NSK in dediščina zgodovinskih avantgard, Kaj je bila alternativa – odnos med NSK in alternativno kulture osemdesetih let, Zgodovina umetnosti in institucionalna kritika v luči geopolitičnih relacij, Kapitalizem in Država.