Film

Oddelek Film je časovno sovpadel z nastankom režijske knjige za domovinski film Iz ust živali leta 1984. Slednja je bila delno realizirana naslednje leto z domovinskim filmom Lepota in narod Igorja Zupeta, tedaj študenta filmske režije.

Oddelek Film pod vodstvom študenta filmske režije Igorja Zupeja se je v veliki meri posvetil fenomenu domovinskega filma v vsej njegovi ideološki obarvanosti. Ključni deli te sekcije sta Iz ust živali, režijska knjiga za domovinski film iz leta 1984, v kateri sta Miran Mohar in Andrej Savski z znanimi simboli NSK-ja, kot so črni križ, jelenovo rogovje, lovec, heroj, Triglav itd., upodobila retrogardistično zgodbo naroda, in Lepota in narod, domovinski film iz leta 1985 o slovenskem skladatelju Mariju Kogoju. Slednji je nastal v režiji Igorja Zupeja in v produkciji Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani in se preko pripovedi treh ključnih likov, intelektualcev Bratka Krefta, Tarasa Kermaunerja in Josipa Vidmarja loteva tipične usode slovenskega umetnika avantgardista, razpetega med ustvarjalno mrzlico in eksistencialno stisko. Bratko Kreft poroča o premieri Kogojeve opere Črne maske, Taras Kermauner o Kogojevih eksistencialnih stiskah na ulicah Ljubljane, Josip Vidmar pa obelodani zgodbo neuspelega poskusa prodora Kogojeve glasbe na mednarodne odre. Posnetke pričevanj povezujejo prizori kubističnega Triglava, na katerega so projicirani izseki iz kratkega filma Turnir pri Šumiku Maka Sajka o boju jelenov; tu gre za prenos zadnje scene iz režijske knjige za domovinski film Iz ust živali, ki ni bil nikoli realiziran in ki naj bi se v retrogardistični maniri zaključil z intervencijo skupine Laibach na severni steni Triglava: člani skupine bi na Aljažev stolp izobesili suprematistični križ in ga na ta način prekrstili.

Film je poleg glasbe skupine Laibach spremljala glasba Marija Kogoja, ki sta jo za ta namen izvedla skladatelj Jakob Jež in pevka Olga Jež, v scenografiji, ki jo je zasnoval Miran Mohar, pa se pojavljajo tako slike skupine IRWIN kot tudi upodobitev Marija Kogoja izpod čopiča Vena Pilona.